Valmis uus juhend laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks

Täna ja homme tutvustatakse koolitajatele laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodikat «Lipusüsteem» ning äsja valminud juhendit programmi rakendamiseks, mis on kohandatud Eesti oludele vastavaks. Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud Lipusüsteem sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist. Belgia seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm (https://flagsystem.org) sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume […]

Hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemaline koolitus

2020. aastal toimub Tervise Arengu Instituudi korraldamisel Euroopa Sotsiaalfondi TATi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed” raames dementsuseteemaline koolitus hoolekandeasutuste sisekoolitajatele. Koolituse maht on 160 tundi ja see koosneb 10 moodulist, milles on ühendatud teoreetiline ja praktiline õpe. Kõigi teemade puhul on arvestatud dementsuse eripäradega, et pakkuda osalejatele võimalikult palju tuge dementsusega inimestega töötamisel. Koolituste eesmärk Koolitusel […]

Uus koduleht

on kohe, kohe valmis, varu pisut kannatust ; )