Jane Snaith on lõpetanud Tallinna ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistritaseme.
2013 lõpetas TTÜ avaliku halduse eriala;

1989 – 1992 õppis Tartu Ülikoolis geograafiat ja TTÜs majandust.

Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid;

2015 – Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;
2016 kevad – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2018 sügis – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level Two tase, Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;
2019 – 2020 Trauma Competent Care (TCC) koolitus (koolitajate koolitaja), koolitajad David & Jayne Schooler ja Julie Cooper /Back2Back ministries;

2015-2016 MTÜ Igale Lapsele Pere sisekoolitajate 2-aastase väljaõppe programm. 

Jane Snaith on läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2020 üle terve Eesti – erinevates haridusasutustes ja Rajaleidja keskustes. 2020 alustas TCC – traumapädeva lähenemise koolitusi Eestis, samuti toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet,Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“ ning Dr Karyn Purvise ja Dr Cross’i „Teekond lapse südamesse“. Ta on tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele“. Kõik raamatud on MTÜ Igale Lapsele Pere välja antud tõlkeraamatud. 

Kasuvanemana on tal kogemus 8 lapsega, kellest peres pikemalt kasvanud kasulastest on mõlemad juba täisealiseks kasvanud. Bioloogilisi lapsi on 2, samuti täisealised.