Foto autor: Aivo Kallas

Janne Sirelil on laps, kellel on autismispektri häire. Lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika (BA) ning haridusjuhtimise (MA) eriala. Omab pikaajalist töökogemust erivajadustega laste õpetamisel tavakoolis. Hetkel on ta teenuste juht laste sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust osutavas asutuses; tegutseb nõustaja ja koolitajana.

Töökogemus:

2016 – …. Keila Rehabilitatsioonikeskus, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse juht, eripedagoog.

2012 – 2019 Keila Kool, eriklassi õpetaja, õpiabi õpetaja, kaasava hariduse õppetooli juht.

Haridus:

2018 lõpetatud Tallinna Ülikool, hariduse juhtimise eriala (magister). 

2016 lõpetatud Tallinna Ülikool, eripedagoogika eriala (bakalaureus).