Lühikirjeldus:

Alates 1999 a kuni tänaseni töötanud Keila SOS Noortekodus mis on perepõhist hooldust pakkuva Keila SOS Lasteküla alluvuses ja pakub asenduskoduteenust. Töö sisuks on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ja noorte abistamine erinevates igapäevaelu toimetustes, praktiliste oskuste arendamine, nõustamine haridustee valikul ja töökogemuse saamisel, õppetegevuse toetamine, noorte iseseisva elu alustamise korraldamine. Samuti noorte psühholoogiline ja emotsionaalne toetamine, suhtlemine bioloogiliste peredega ja noore võrgustikuga. Juhina oli muu juhtimistegevuse hulgas minu igapäevaseks ülesandeks personali nõustamine ja abistamine erinevate noortega seotud probleemide lahendamisel, meeskonna juhtimine ja arendamine,  töötajate koolitusvajaduste selgitamine ja koolituste organiseerimine, töötajate emotsionaalne toetamine läbipõlemise ennetamiseks  jne 

Haridus:

Sept 2013 – juuni 2016 International Supervision and Coaching Institute – ANSE ja ESCÜ standarditele vastav superviisori ja Coachi väljaõpe; 

1983-1987 Tallinna Pedagoogiline Instituut – raamatukogundus ja bibliograafia;

Täiendkoolitused:

2018 – Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing, John Ewans Porting – Tähendusrikkus elus-selged suhted kodus ja tööl, 16h

2018 – MTÜ Mahena Koolitus, Karmen Toros – Lahenduskeskne intervjueerimine, 16h

2017 – Mari Saari – Lahenduskeskne lühiteraapia, 48h

2015 – Anneli Sootsi Koolituse Tervisekool, terapeut Emma Moat – Mänguterapeutilised tehnikad väärkohtlemise puhul, 24h

2014 – 2015 Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon – Motiveeriv Intervjueerimine, 26h

2012 – Tervise Arengu Instituut – Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö täienduskoolitus, 160h

2008 – Tervise Arengu Instituut – Asenduskodu kasvatusala töötajate pedagoogika täienduskoolitus, 160h