Enesejuhtimine „Teekond iseendani“ koolitus on mõeldud neile,kes soovivad tõhustada isiklikku arengut, et endast paremini aru saada. Mida ma päriselt soovin? Kuidas seada prioriteete? Hoida tasakaalu ja korraldada oma aega parimal viisil. Praegusel ajal on inimese üheks peamiseks väärtuseks tema isiksus. Enesega tuleb hästi läbi saada ja samuti mõista oma käitumise mõju.

Eesmärk: Enesejuhtimise koolituse eesmärgiks on toetada inimese enesejuhtimisalaste oskuste arendamist, mis aitab osalejatel ennast paremini juhtides parandada tulemuslikkust ning tasakaalustatult ja terviklikumalt enda aega ja tegevusi planeerida.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Kasutatavad õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupiarutelud, ajurünnakud, harjutused, individuaalsete eesmärkide püstitamine.

Koolituse kestus:

Grupi suurus  kuni 15 inimest.

Koolituse maksumus: 35.- veebis; 45.- kontaktkoolitus;

Koolitaja: Marina Sepp

Herta Eesti on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerumine:

Isikuandmete töötlemisest loe täpsemalt: https://herta.ee/dokumendid/privacy-policy/