Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud kõigile, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad taotleda hooldustöötaja tase 3 kutset, ennast täiendada hooldustöö alal või puutuvad kokku omastehooldusega.

​Õppesisu:
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Hoolduse alused, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine (4h) 
 2. Hügieeni- ja ilutoimingute ning seksuaalkäitumise juhendamine (4h) 
 3. Anatoomia, füsioloogia, patoloogia (4h) 
 4. Töö erivajadustega inimestega (4h) 
 5. Ergonoomika ja hooldusabivahendid (4h) 
 6. Gerontoloogia ja eakate hooldus (4h) 
 7. Arengupsühholoogia, inimese elukulg (4h) 
 8. Suhtlemine, klienditeenindus (4h) 
 9. Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine (2h) 
 10. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta (4h) 
 11. Hooldus erinevate haiguste korral (8h) 
 12. Majapidamistööde korraldamine (4h) 
 13. Ravimiõpetuse alused, surija hooldus (4h) 
 14. Aktiviseerivad tegevused (4h) 
 15. Toitumisõpetuse alused (4h) 
 16. Esmaabi (16h)
 17. Iseseisev töö (eneseanalüüsi koostamine) (8h) 

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
1) tegeleb abivajaja probleemidega järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
2) hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid; 
3) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele sobiva ja turvalise keskkonna, säästes seejuures ennast ja keskkonda; 
4) märkab abivahendi kasutamise vajadust lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel vastavalt juhistele;
5) vajadusel annab esmast abi.

Muu info:
Hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemise eeltingimused kohta saab täpsemalt lugeda http://www.eswa.ee/index.php?go=kutsed-ht
Iseseisva tööna (8 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja kaitseb selle koolituse viimasel päeval.

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus koos esmaabiandja väljaõppega.

Herta Eesti on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Kestus: 86 akadeemilist tundi, millest 78 tundi auditoorset ja 8 tundi iseseisvat tööd

Hind: 880 €

lisainfo: info@herta.ee

Registreeri oma huvi:

Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus

Isikuandmete töötlemisest loe täpsemalt: https://herta.ee/dokumendid/privacy-policy/