Häiritud kiindumusmustriga lapsi iseloomustab vähenenud suutlikkus reageerida adekvaatselt emotsionaalses ja sotsiaalses plaanis. Kiindumusmustritega seotud häired hõlmavad tervet rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavalt hoolt. „Kui lapse elu esimesed suhted ei ole loonud lapse jaoks turvalist aluspõhja, tundub selle loomine hilisemas elus olevat väga raske. Kiindumus on omamoodi aken, mis on sündides pärani avatud ja mis kuni kolmanda eluaastani tasahilju rohkem või vähem sulgub”, kirjutab taanlasest psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard oma praktilise teraapia käsiraamatus „Kiindumushäirega laps“. 

Koolituspäeva jooksul mõtestame lahti mõisted: kiindumusteooria, kiindumuskäitumine, trauma, kiindumushäire, kiindumussuhe ja selle erinevad mustrid; teadvustame lapse aju arengu etappe ning esmase kontakti mõju lapse arengule. Samuti käsitleme murekohti, mille vastu põrkume igapäevases töös probleemsete lastega, erinevaid tegutsemise põhimõtteid ning meetodeid ja tehnikaid, mis arvestavad lapse kiindumustausta ja annavad praktilisi oskusi käitumishäiretega lapse abistamiseks ja käitumist reguleerivaks lähenemiseks, eriti kooli- ja lasteasutuse keskkonnas. 

Koolituse maht 4, 6, 8 või 12 ak. h

küsi pakkumist: koolitus@herta.ee