KOOLITUSE EESMÄRK, ÕPIVÄLJUNDID JA ÕPIJUHEND (e-koolitus)

Koolituse eesmärk

Aine õpiväljundid

Koolituse materjalid ja nende kasutamine

  1. Koolitus koosneb peatükkidest ning nende alapeatükkidest. Peatükkide sisukirjeldust näed täpsemalt iga lehekülje ülemisel serval oleval menüüribal (Contents). Iga peatüki alapeatükkide teemad on kajastatud lehekülje paremal sisukorras.
  2. E-kursuse peatükid sisaldavad teoreetilist materjali, näiteid intervjuudest ja kontrollküsimustest. Kontrollküsimused iga peatüki lõpus võimaldavad Sul koheselt kontrollida käsitletud teema meeldejäävust.
  3. E-kursuse loomisel kasutatud internetikeskkond võimaldab mugvalt liikuda ühe peatüki suurest edasi ja tagasi lehekülje alumises servas olevate linkide abil.
  4. Iga peatüki lõpus on toodud viide kasutatud allikatele.

Kursuse sihrgupiks on meeskonnatööst huvitatud inimesed.
Kursuse maht on 16 h.

Küsi pakkumist: herta.eesti@gmail.com