Tänapäeva ühiskonnas puutuvad lapsed senisest varem kokku seksuaalteemadega. Täiskasvanutel on raske reageerida kui nad näevad lapsi mängimas nn. arstimänge või uurimas oma või teiste laste keha. Raske on leida õigeid sõnu ja väljendeid, kuidas väikelastele rääkida inimese soost, kehast ja selle muutumisest seoses kasvamise ning arenemisega. 

Koolitus põhineb juhendmaterjalil „Sensoa Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine,“ mis anti  välja Eestis 2020.aastal. Lipusüsteem töötati välja seksuaaltervise organisatsioonis Sensoa (Belgia) ja selle rahvusvaheline levitaja on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste organisatsioon Rutgers (Holland). 

Koolituse sisu:

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi (kell 10.00 – 15.30)

Sihtgrupp: laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad.

Õppekava: Laste-ja-noorte-seksuaalse-arengu-toetamine-seksuaalkaitumise-hindamine-ja-reageerimine.-Sensoa-LipususteemLaadi alla

Koolituse osalustasu: 59,00 eurot. 

Osalustasu sisaldab koolitust, vajalikke materjale ja ühte kohvipausi. 

Herta Eesti on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitaja: Anne Pihelgas, kes on saanud vastava väljaõppe 2020 aastal.

Isikuandmete töötlemisest loe täpsemalt: https://herta.ee/dokumendid/privacy-policy/