Õppekava nimetus:      Õpetajate vaimse  tervise edendamine
Õppekava rühm:           Psühholoogia
Koostamise alused:       Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse alusel

Õppe eesmärk:              Koolituse tulemusel on osaleja teadlik õpetajate vaimse tervise ohtudest ning on teadlik vaimse tervise probleemidega toimetuleku mehhanismidest

Õpiväljundid:             

Koolituse läbinud haridustöötaja:

Sihtgrupp:                         Haridustöötajad
Õppemaht:                       6 akadeemilist tundi (auditoorne)


Küsi pakkumist: herta.eesti@gmail.com