Koolitus on jätkuks eelnevale ehk antud koolitust ei ole võimalik läbida enne, kui teoreetilised teadmised kiindumusteoorial põhinevatest ja traumateadlikest lähenemistest on olemas. Selles etapis asume lähemalt omandama praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas lapsele luua traumateadlikku, usaldusel ja suhetel rajanevat keskkonda. 

Koolituse käigus kordame üle teoreetilised alused kiindumusest, traumast ja ajust, vaatleme lähemalt meie endi kui täiskasvanu kiindumusmustreid;
Räägime lapse sensoorsetest vajadustest, kiindumusvajadustest ja muudest erivajadustest, kuidas valmistada lapse keha ette õppimiseks, viia see õpivalmidusse, kuidas aidata lapsel õppida ennast paremini reguleerida ja kuidas aidata neid lapsi, kes ei suuda oma emotsioone ise reguleerida. 

DR Karyn Purvis, Chicago Child Development instituudi juht ja suhtepõhiste programmide tulihingeline eestvedaja on öelnud: „Kõik võimalik, kui sa leiad tee lapse südamesse.“ 

Räägime ka maailmas tuntud ja nii USA’s kui Suurbritannias laialdaselt kasutatavatest kiindumuspõhistest lähenemistest, MAHE-hoiakust, DDP’l (diaadiline psühhoteraapia) rajanevatest abistamisviisidest, TBRI (usaldusel põhinevad suhtepõhised sekkumised) ja TCC (lapse traumateadliku hooldaja/kasvataja/õpetaja) meetoditest ja programmidest. 

Koolituse pikkus 4, 6, 8 või 12 ak. h

küsi pakkumist: koolitus@herta.ee