Janne Sirel: viimaks õpime oma lapsi tundma – eriolukord on teinud meist kõigist eripedagoogid

ARVAMUS 12. APRILL 2020 Eesti Päevaleht Janne Sirel, eripedagoog, erivajadusega lapse ema Kaasava hariduse printsiibist lähtuvalt on kõigil erivajadustega lastel õigus omandada haridust oma kodukohalähedases koolis. Sel teemal on olnud aasta(kümneid) palju poleemikat, kuidas tagada võimetekohane haridus hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele. Kuidas korraldada õppetöö, kohandada keskkonda õpilase individuaalsust arvestades, tagada tugisüsteemid, koostada individuaalseid õppekavasid, õpilasi hinnata, […]

Riik muutis vanavanemate päeva ja lastekaitsepäeva lipupäevaks

Valitsus lisas neljapäevase otsusega lipupäevana riiklike tähtpäevade hulka 1. juunil tähistatava lastekaitsepäeva. Samuti muutis valitsus lipupäevaks vanavanemate päeva, mida tähistatakse septembrikuu teisel pühapäeval. Lastekaitsepäeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks muutmine on märgiline samm selles suunas, et pöörata tähelepanu laste õigustele ja väärtustada lastega töötavaid spetsialiste. Vanavanemate päeva tähistatakse juba praegu Eestis riikliku tähtpäevana, kuid mitte lipupäevana. […]

Valmis uus juhend laste ja noorte loomulikule, sobimatule ja lubamatule seksuaalkäitumisele reageerimiseks

Täna ja homme tutvustatakse koolitajatele laste seksuaalse käitumise hindamise ja juhendamise metoodikat «Lipusüsteem» ning äsja valminud juhendit programmi rakendamiseks, mis on kohandatud Eesti oludele vastavaks. Lastega töötavatele spetsialistidel mõeldud Lipusüsteem sisaldab ka reageerimisjuhiseid juhuks, kui täiskasvanu märkab lastevahelist sobimatut või lubamatut seksuaalkäitumist. Belgia seksuaaltervise kompetentsikeskuses Sensoa väljatöötatud tõenduspõhine programm (https://flagsystem.org) sisaldab nii laste seksuaalkäitumise hindamiskriteeriume […]