Koolituse märksõnad: Autismispektri olemus; peamised tunnused; avaldumine; eripärad käitumises; sensoorne tundlikkus; keskkonna kohandamine.

Koolituse peamised teemad:

Koolitusel omandatavad õpiväljundid, peale mida koolitatav:

Koolitaja Janne Sirel

Janne Sirelil on laps, kellel on autismispektri häire. Lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika (BA) ning haridusjuhtimise (MA) eriala. Omab pikaajalist töökogemust erivajadustega laste õpetamisel tavakoolis. Hetkel on ta teenuste juht laste sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust osutavas asutuses; tegutseb nõustaja ja koolitajana.

Lisainfo ja küsimused: koolitus@herta.ee

Isikuandmete töötlemisest loe täpsemalt: https://herta.ee/dokumendid/privacy-policy/