Tänapäeva ühiskonnas puutuvad lapsed senisest varem kokku seksuaalteemadega. Lapsed avastavad oma soolised erinevused seetõttu lastekollektiivis tunduvalt varem, kuid seda raskem on neil teha oma käitumisvalikuid. Suuremad on ka dilemmad, mis seisavad lapsevanemate ja pedagoogide ees. Täiskasvanutel on raske reageerida kui nad näevad lapsi mängimas nn arstimänge või uurimas oma või teiste laste keha. Raske on leida õigeid sõnu ja väljendeid, kuidas väikelastele rääkida inimese soost, kehast ja selle muutumisest seoses kasvamise ning arenemisega. 

Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi, mida erinevas vanuses lapsed võiksid teada inimese arengu, keha muutuste, hügieeni ja soolise käitumise kohta. Antakse ülevaade metoodikast, mida kasutada antud temaatika käsitlemisel lasteaias lähtudes Euroopa seksuaalhariduse standarditest. 

Õpitakse kasutama töölehti ja mänge, mis sobivad eelkooliealiste laste õpetamiseks.
Samuti saavad õpetajad kogemusi, kuidas lastele anda teadmisi turvalise käitumise kohta, mis võimaldab ennetada seksuaalset väärkohtlemist. Antakse lühike ülevaade seksuaalsest väärkohtlemisest ja tutvustatakse sellega seotud ohumärke. Arutatakse juhtumeid, mille temaatika võiks huvi pakkuda lasteaia õpetajatele ning tutvustatakse abivajava lapse teatamise juhendit. 

Koolituse sisu:

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Õppekava:

Herta Eesti on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

küsi pakkumist: info@herta.ee