Telli organisatsiooni kohapeale või eraldi koolitus:

Arvuti kasutamise baaskoolitus

Hooldustöötaja koolitus, 86h

Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus lasteaias

Laste ja noorte seksuaalse arengu toetamine, seksuaalkäitumise hindamine ja reageerimine

Koolitustesari “Teismelise mõistmine ja toetamine”

Meeskonnatöö väärtused

Töö dementsussündroomiga kliendiga

Õpetajate vaimse  tervise edendamine

HEV õpilane tavakoolis. Õpetamise toetamine ja õppetöö korraldamine

Esmaabi 8 ja 16 h

Tervislik toitumine

Kiindumusteooria ja trauma käsitlus lapse arengut toetava keskkonna loomisel – teoreetiline sissejuhatus

Traumateadlik kool

Usalduslikel suhetel ja kontaktil põhinevad sekkumised

Kohe, kohe…

  • Lein ja sellega tometulek
  • Noorte arenguprogramm
  • Psühholoogiline esmaabi 
  • Vägivald töökollektiivis ja selle ennetamine

Ei leidnud nimekirjast sobivat koolitust? 

Kirjuta info@herta.ee