Toetusmeetmed Eesti ettevõtjatele

Vabariigi Valitsus ja kohalikud omavalitsused on välja töötanud mitmeid toetusmeetmeid ettevõtjatele seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamise ja eriolukorraga. Kasulikke linke on mitmeid, toon siinkohal välja järgmised: https://www.rahandusministeerium.ee/et/koroonaviiruse-korduma-kippuvad-kusimused https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/ https://www.kredex.ee/et/koroona https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis https://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Kriisiabi-info-ettevotjale https://www.tartu.ee/et/covid-19-kriisiolukorra-info-ettevotjatele https://www.eas.ee/covid-19/ https://www.emta.ee/et/eriolukord https://www.mkm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-covid-19-seoses#majandus-ja-ettevtlus4

Janne Sirel: viimaks õpime oma lapsi tundma – eriolukord on teinud meist kõigist eripedagoogid

ARVAMUS 12. APRILL 2020 Eesti Päevaleht Janne Sirel, eripedagoog, erivajadusega lapse ema Kaasava hariduse printsiibist lähtuvalt on kõigil erivajadustega lastel õigus omandada haridust oma kodukohalähedases koolis. Sel teemal on olnud aasta(kümneid) palju poleemikat, kuidas tagada võimetekohane haridus hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele. Kuidas korraldada õppetöö, kohandada keskkonda õpilase individuaalsust arvestades, tagada tugisüsteemid, koostada individuaalseid õppekavasid, õpilasi hinnata, […]