Janne Sirel: viimaks õpime oma lapsi tundma – eriolukord on teinud meist kõigist eripedagoogid

ARVAMUS 12. APRILL 2020 Eesti Päevaleht Janne Sirel, eripedagoog, erivajadusega lapse ema Kaasava hariduse printsiibist lähtuvalt on kõigil erivajadustega lastel õigus omandada haridust oma kodukohalähedases koolis. Sel teemal on olnud aasta(kümneid) palju poleemikat, kuidas tagada võimetekohane haridus hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele. Kuidas korraldada õppetöö, kohandada keskkonda õpilase individuaalsust arvestades, tagada tugisüsteemid, koostada individuaalseid õppekavasid, õpilasi hinnata, […]